Online Muziek

Colofon

 • Analyse
 • Alex Ruis
 • Content:
  • Afbeeldingen
  • Alex Ruis & anoniem
  • Geluid
  • Alex Ruis
  • Tekst
  • Alex Ruis & Administratie
  • Video
  • Alex Ruis
 • Management
 • Alex Ruis
 • Ontwerp
 • Alex Ruis
 • Publicatie
 • Alex Ruis
 • Realisatie
 • Alex Ruis

Systeemvereisten voor deze website

Voor het volledig functioneren van deze website is een informatiesysteem vereist waarvan de volgende specifieke componenten cruciaal zijn: een ongedateerde browser en een digitaal vaardige gebruiker. Browsers kunnen deze website iets anders weergeven en scripts anders behandelen. Deze site is geoptimaliseerd voor schermen van 240px, 320px, 360px, 480px, 600px, 700px, 800px en 1024px, waardoor deze op de meeste apparaten naar behoren kan worden weergegeven. Alex Ruis is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende capaciteiten van informatiesystemen.

Toegankelijkheid van deze website

Alex Ruis garandeert geen betrouwbare werking of ononderbroken beschikbaarheid van deze website. Klachten inzake de toegankelijkheid kunt u richten aan de hostingprovider. Alex Ruis is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het verspreiden van gegevens via Internet, zoals storingen of vertragingen in het verstrekken van gegevens door u aan Alex Ruis of vice versa via deze website.

Gegevens op deze website

Alex Ruis besteedt buitengewone zorg aan diverse kwaliteitskenmerken van de gegevens op deze website. Vooral onvolkomenheden in de kenmerken actualiteit, gevoeligheid, nauwkeurigheid en volledigheid kunnen voorkomen. Alex Ruis wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor dergelijke onvolkomenheden op deze website en behoudt zich het recht voor de gegevens zonder opgave van redenen te wijzigen.

Privacy

Op de tot uw persoon herleidbare gegevens die u via deze website naar Alex Ruis zendt, is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) onverminderd van toepassing. Samengevat regelt deze verordening verplichtingen van de verantwoordelijk verwerker ten opzichte van de persoon wiens gegevens worden verwerkt. Diens benodigde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en worden verder – indien nodig – beveiligd opgeslagen. Meer lezen over de Algemene verordening gegevensbescherming?

Alex Ruis zal zo spoedig mogelijk uw aanvraag / verzoek via het contactformulier verwerken. Als u geen klant bent, worden uw ingevulde gegevens binnen enkele minuten na verwerking uit de online database verwijderd. Klantgegevens worden op wisselende tijden offline gehaald en in overeenstemming met de geldende wetten bewaard. Bent u een contactpersoon van een klant of leverancier, dan kunnen voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummers, Skypenaam in relatie tot uw bedrijf offline worden opgeslagen.

Een cookie is een bestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarin opgeslagen gegevens kunnen bij een volgend bezoek naar servers van de site teruggestuurd worden.

alexruis.nl gebruikt cookies om het aanmelden bij de website mogelijk te maken. Na het aanvaarden van dit Cookiebeleid wordt het “Cookie_Agreement” op uw apparaat geplaatst. Het Cookie_Agreement verkleint het bericht over het gebruiken van cookies. Deze overeenkomst wordt bij ieder bezoek met een jaar verlengd.
De cookies van google-analytics.com en statcounter.com registreren gegevens over datum en tijd waarop iemand vanaf een bepaalde server deze site heeft bezocht. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen. Alex Ruis gebruikt deze gegevens om de inhoud van alexruis.nl af te stemmen op de interesse van bezoekers. De gegevens van google-analytics.com worden automatisch na 26 maanden verwijderd, die van statcounter.com worden telkens na 500 nieuwe registraties verwijderd.
Voor een correcte werking zijn cookies zoals skype.com en twitter.com van diverse sociale media alleen nodig als u zich daar wilt aanmelden.
De cookie van onder meer google.com meet het aantal keer dat een advertentie is getoond. Door het gebruik van cookies kan worden voorkomen dat advertenties onnodig worden herhaald.

Alex Ruis heeft geen invloed op en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor het gebruik van cookies door derden.
Afhankelijk van de gebruikte browser kunt u zelf bepalen welke cookies u van welke website wilt ontvangen.

U kunt cookies blokkeren. Dit heeft verschillende gevolgen voor het functioneren van de website. Het heeft enkel gevolg voor de computer en browser waarop u dit doet. Blokkeren van cookies zorgt er níet voor dat er geen advertenties worden getoond.
Cookies kunt u ook automatisch of handmatig van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser of klik op een van de volgende koppelingen:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Terreur, vandalisme en dergelijke

Alex Ruis garandeert niet dat de gegevens en software die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van spyware, virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Hij garandeert wel dat alle geplaatste gegevens op deze site op het moment van plaatsing vrij van voorgenoemde schadelijke bestanddelen zijn geweest volgens opgave van redelijkerwijs geactualiseerde (dat wil zeggen < dan 24 uur oude) antispyware- en antivirussoftware. De mappen onder worden op willekeurige tijden geïnspecteerd op illegale bestanden.
Activiteiten die een bedreiging vormen voor de bewaarde gegevens op en ongehinderde werking van deze website worden zo veel mogelijk bestreden.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar literatuur of hyperlinks met andere sites dienen uitsluitend ter informatie van de gebruiker. Alex Ruis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de literatuur of Internetsites waarnaar via een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Alex Ruis behoudt zich het recht voor om iedere literatuurverwijzing, koppeling of link op enig moment te wijzigen of te beëindigen.

Adverteren

Adverteren op deze site is mogelijk via AdSense (advertenties naast de pagina).

Copyright © 2008 Alex Ruis, Heerlen, Euregio.

Alle rechten voorbehouden. Het is toegestaan om het ontwerp en de inhoud van deze website te bekijken, te bewaren en uit te printen. Niet toegestaan is het om de structuur en/of inhoud van deze website – in enige vorm of op enige wijze – te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te reproduceren en te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alex Ruis.


Copyright © 2008-2020 Alex Ruis, Heerlen, Zuid-Limburg , NL. Alle rechten voorbehouden.

ColofonColofon | ContactContact | PrivacyPrivacy | Site mapSite map | ServiceService

YouTube | Twitter | Tweet webadres | E-mail | Deel webadres via Facebook | Vind ik leuk via Facebook