Online Muziek

Visie

Visie Online Muziek

Meer aandacht voor symboliek

Symboliek in muziek

Symboliek is de sleutel tot de muziek van Alex Ruis. De muziek van Alex Ruis is gebaseerd op gelijktijdige deuntjes. Die niet de bedoeling hebben elkaar na te bootsen. Deze zijn dus vrij en minder afhankelijk van elkaar dan bijvoorbeeld in canons, fuga’s en ricercares. Verschillende wijsjes drukken namelijk evenzo verschillende houdingen, meningen, stemmingen enzovoort uit.
Kenmerkend voor symboliek is dat de betekenis multi-interpretabel is. Toch kun je gerust concluderen dat:

 • het bovenste deuntje staat voor:
  • VIP’s
  • invloedrijke mensen
  • bovenklasse
  • leider
  • hoofd
  • bovenbewustzijn
  • en nog veel meer
 • de middelste wijsjes staan voor:
  • gewone mensen
  • middenklasse
  • nevengeschikte
  • romp
  • bewustzijn
  • en nog veel meer
 • het onderste deuntje staat voor:
  • eenvoudige mensen
  • arbeidersklasse
  • ondergeschikte
  • voeten
  • onderbewustzijn
  • en nog veel meer

Dicterende wijsjes hoeven niet begeleid te worden door onderdanige akkoorden. Want dit is een visie op muziek die meer past bij totalitaire regimes. In die visie moet muziek dan vooral benadrukken, dat het in het leven allemaal draait om wie de boventoon voert, de eerste viool speelt. Maar wijsjes kunnen voor zichzelf opkomen. Samen met andere deuntjes kunnen ze overeenstemming bereiken, die tot akkoorden kunnen leiden. Daarom zijn de middelste deuntjes meestal niet minder belangrijk dan de bovenste of onderste deuntjes.
Om de balans in de westerse muziek zo snel mogelijk te herstellen, zijn de middentonen in de muziek van Alex Ruis soms wat belangrijker dan de hoge tonen. Het is leven en laten leven in deze muziek, die helemaal van deze tijd is!

Spreekwoorden en gezegden over muziek

Spreekwoorden en gezegden over muziek kunnen aanwijzingen bevatten over hoe muziek zich verhoudt tot andere onderwerpen. Een belangrijke bron van kennis om de muziek van Alex Ruis te leren begrijpen.
Hieronder volgt een aantal spreekwoorden en gezegden in verband met zijn muziek:

 • Een gevoelige snaar raken
  • Betekenis: iets ligt erg gevoelig bij iemand
  • Betekenis: belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp en iemand die dan aandacht heeft ervoor
 • Een harde noot kraken
  • Betekenis: dingen bespreken die moeilijk liggen
  • Betekenis: een moeilijk karwei doen
 • De boventoon voeren
  • Betekenis: het meeste zeggen
 • De eerste viool spelen
  • Betekenis: het hoogste woord hebben en de baas spelen
 • Een hoge toon aanslaan
  • Betekenis: doen alsof je het voor het zeggen hebt
 • Een toontje lager zingen
  • Betekenis: minder opscheppen, minder grote mond hebben
 • Een andere toon aanslaan
  • Betekenis: op een andere manier gaan praten
 • Ergens muziek in zitten
  • Betekenis: ergens veel van kunnen verwachten en/of plezier van beleven

Copyright © 2008-2020 Alex Ruis, Heerlen, Zuid-Limburg , NL. Alle rechten voorbehouden.

ColofonColofon | ContactContact | PrivacyPrivacy | Site mapSite map | ServiceService

YouTube | Twitter | Tweet webadres | E-mail | Deel webadres via Facebook | Vind ik leuk via Facebook